Alla är vi tjänare till det Gudomliga Ordet

Senaste

Solen skiner fortfarande

“Ty Han låter Sin Sol gå upp over onda och goda.” Matteus 5:45 Fortfarande lyser Solen över oss. Guds nåd är outgrundlig. Hur kan vi ignorera det? Att inte vara tacksamma över detta?Hur fantastisk är inte Guds skapelse. Han tänkte på allting. Solen skiner på allt liv, ger livskraft och värme. ”Strax efter den tidens lidanden skall Solen förmörkas…” Matteus24:29 Så en dag skall Solen sluta lysa. Kan vi beskylla Gud för det? Är Hans nåd slut då? Han varnar oss genom Jesus ord. Så vi kan bara beskylla oss själva. Eller…? Låt oss ta hand om Guds underbara Skapelse. Och älska och ta vara på Hans ord. Hans Nåd för oss. Solen är Hans gåva, en outsäglig källa till liv. ”Och då skall de rättfärdiga lysa som Solen i sin Faders rike” Matteus 13:43 Må Jesus ge oss Välsignelse och Kärlek till att förstå…..

  

Annonser

Liv i överflöd

 

 

”Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar.” Lukas 12:15 ”Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överföd.” Johannes 10:10 Vi lever i överflöd. Aldrig har människan kunnat leva som nu. Men det har ett pris. Det kostar våra liv. Vi offrar oss själva på överflödets altare. Habegäret äter oss inifrån. Som en lögn som sitter i magen och gnager tar all energi, allt liv. Vill ha, vill ha…. Mer, mer. Av allt. Samtidigt tar vi på oss en skuld för andras fattigdom. Utan deras lidande kan inte vi leva som vi gör. De är våra slavar. De andra, som vi inte ser, inte vill se. Förstörelse av Guds natur är ett annat pris. Hur ska vi betala det? Kan vi det? Har någon ett svar på denna fråga. Hur betalar man Gud? Jesus dog för dessa synder Också… Men uppskattar vi Honom Älskar vi Honom tillbaka Så att Han kan ge oss Liv i överflöd

Frid över er!

”Frid över er!” Lukas 24:36 ”Frid lämnar Jag kvar åt er, min frid ger jag er.” Joh. 14:27 När vi erkänner och tar emot Jesus kärlek så får vi frid. Det verkar vara en pågående process, något vi behöver göra varje dag, varje stund, varje minut, varje sekund… I denna världens röra så glömmer vi det så lätt. Plötsligt är rädslan och oron där, mitt i allt. Det händer nåt oroande, skrämmande, stressande. Så vi behöver stilla livet omkring och överlämna oss. Till Jesus, till Gud i varje stund. Hur kan vi annars få frid med oss själva, i våra liv? Med varandra?

Och med Gud.

 

Förskingring

  

 

”Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.” Lukas 16:13  Vi förskingrar vår kraft, vår talang, våra gåvor till att tjäna mammon. Vi har begär till andras kärlek, till andras uppmärksamhet, till ära och berömmelse, till andras pengar, till andras partners. Vi vill bli älskade av människor, ha deras gunst, deras tankar, tjänster… Men samtidigt vill vi ha Gud eller inte ha Gud. Ibland vill vi, ibland inte…. Men andra människor tillhör Gud, deras kärlek, deras uppmärksamhet, deras ära och berömmelse, deras pengar, deras partners. Gud vill bli älskad av dem, Gud vill ha deras gunst, Gud vill ha deras tankar, deras tjänster. Så alla förskingrar genom att ge och ta, till varandra, inte till Gud. Kanske Han får smulorna som blir över. När vi tillfredställt oss själva. Jesus förlåt oss våra skulder. Låt oss ge allt till Dig och till Gud Fadern. Amen

Att vara glad i Gud

 

”Detta har Jag sagt er för att Min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig” Johannes 15:10 ”Ni kommer att sörja men er sorg skall vändas i glädje.” Johannes 16:20 Vi ska vara glada i Gud, men jag är ledsen ibland. Det finns två sidor på Jesus kärleks flod. Den ena är den glada sidan, den andra är den ledsna. Så färdas jag där, flyter, simmar,  drunknar nästan ibland. Plötsligt är det en skarp krök på floden, den ändrar riktning Det blir turbulens, strömmar, jag dras ned. Så kommer jag till andra sidan, sorgens sida. Där stannar jag ett tag, undrar, känner mig övergiven. Något händer med mig, det vet jag, inuti, en förvandling. Men jag tror Jesus har lämnat mig där. Vandrar lite längs stranden. Går i vattnet igen. Accepterar, flyter vidare, Han tar mig med till den glada sidan igen…

 

Guds Himmel

”I Min Faders hus finns många rum.2 Skulle Jag annars säga att Jag går bort för att bereda plats för er? Och om Jag nu går bort och bereder plats för er, så skall Jag komma tillbaka och hämta er till Mig, för att ni också skall vara där.” Joh.14:2 Jag tror på en himmel. Önskar att alla kommer dit. Jesus har berett plats åt oss där. Jag tror på en himmel. Önskar att jag får komma dit. Jesus väntar på oss där… Jag tror på en himmel öppen för oss alla. Jesus vill att vi ska komma dit… Jag tror på en himmel vacker och fin. Där är allt sanning, svar på alla frågor… Ingen död… ingen födelse Där är vi fria. Jag tror på en himmel. Tiden tar mig dit…

Öppna mig för Din kärlek

Öppna mig för Din kärlek Världen behöver mig. Världen behöver Din kärlek, strömmande genom mig. Forma mig för Ditt rike. Uppväck mig, ge mig liv. Tag mig nu in i Din lydnad. Herre, förvandla mig. Nu till Din tjänst, o Herre ger jag min kropp och själ. Låt mig ur döden få uppstå. Kristus, Du livet är. Omslut mig med Din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver Din kärlek strömmande genom mig.     Psalm 96

%d bloggare gillar detta: